Koncert ostravského baviče spojený s křtem nového CD  ČAPKÁRNA. Zazní písničky kabaretní, varietní i Jen takové. Na piáno a akordeon doprovází Pavel Sotoniak.