Zakoupením  vstupenky  návštěvník souhlasil s návštěvním řádem.
Na požádání Pověřené osoby je Návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou,
která platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci. Vstupenka je platná pouze nepozměněná.
Akce označené symbolem 15+  jsou přístupné pro věkovou skupinu lidí od 15 let.
Do Heligonky není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, potraviny a nápoje.
Prostory Heligonky jsou nekuřácké.
Bez souhlasu pořadatele je v průběhu akce zakázáno fotografování
a pořizování obrazových a zvukových záznamů